Chương trình liên kết

Cách dễ nhất để kiếm hoa hồng từ những người mà bạn mang đến nền tảng.

40% hoa hồng Kiếm hoa hồng từ tất cả các khoản thanh toán của bất kỳ người dùng nào mà bạn mang lại cho nền tảng.
10 USD tối thiểu Khi số dư khả dụng của bạn đạt đến số tiền rút tối thiểu, bạn có thể yêu cầu rút tiền.

Nó hoạt động như thế nào?

1. Đăng ký Chỉ cần đăng ký một tài khoản trên nền tảng của chúng tôi.
2. Chia sẻ liên kết của bạn Bắt đầu quảng bá liên kết giới thiệu của bạn và mang lại người dùng mới.
3. Bắt đầu kiếm tiền Khi người dùng được giới thiệu của bạn bắt đầu thanh toán, bạn cũng sẽ được thanh toán.
4. Rút tiền của bạn Yêu cầu rút tiền và bạn sẽ được thanh toán.

Bắt đầu kiếm tiền 💰

Tạo một tài khoản và bắt đầu chỉ sau vài phút.

Đăng ký